Onderstaande huisregels gelden voor een ieder die zich bevindt op de terreinen van Meers Paarden Centrum (verder te noemen: “MPC”), gevestigd aan de IJweg 1273, 2152 NA Nieuw-Vennep. MPC behoudt zich het recht voor personen, welke deze huisregels niet nakomen, te laten verwijderen, dan wel de toegang tot het terrein te ontzeggen. Daar waar in deze regels gerefereerd wordt aan paarden, zijn dezelfde regels van kracht voor pony’s. Daar waar in deze regels gerefereerd wordt aan ruiters, zijn dezelfde regels van kracht voor amazones.
Dit huisreglement kunt u ook downloaden om af te drukken.

Navolgende huisregels zijn van kracht:

1. Alle bezoekers dienen zich op beheerste wijze te gedragen en zich niet rennend voort te bewegen.
2. Aanwijzingen van instructeurs en personeelsleden van MPC dienen opgevolgd te worden.
3. Tijdens het rijden gelden de algemene rijbaanregels.
4. Alle ruiters te paard zijn verplicht tot het dragen van een veiligheids-cap of helm, tenzij schriftelijke ontheffing verleend is door MPC.
5. Het gebruik van mobiele telefoons tijdens het berijden van een paard is verboden.
6. Het is verboden te roken op het terrein en in gebouwen m.u.v. het terras.
7. Paarden dienen altijd aangelijnd begeleid te worden op het terrein van MPC. Het vrijelijk laten lopen van paarden mag alleen in de box dan wel in de daartoe bestemde paddock(s) en/of weiland(en).
8. Het longeren van paarden dient plaats te vinden in de daartoe bestemde longeer-cirkel(s).
9. Honden zijn binnen de gebouwen niet toegestaan. Honden zijn wel toegestaan buiten de gebouwen mits ze aangelijnd zijn en de geleider zelf de hondenpoep opruimt.
10. Bij het bereden verlaten van het terrein van MPC dient de ruiter zich te houden aan de gedragsregels voor het buitenrijden.
11. Het in bezit hebben en/of nuttigen van meegebrachte alcoholische versnaperingen is verboden. Alcoholgebruik vooraf of tijdens het rijden is niet toegestaan.
12. Harnachement en verzorgingsmaterialen dienen onmiddellijk na gebruik op de daartoe bestemde plaatsen opgeborgen te worden.
13. Anderen dan bij MPC ingeschreven ruiters en pensionnemers mogen geen paarden poetsen, geen paarden van en naar stal begeleiden (lopend dan wel bestegen) en paarden niet op- en/of afzadelen zonder toestemming van MPC personeel.
14. Het op- en afzadelen van een paard dient plaats te vinden in de box van het betreffende paard. De box dient zodanig te worden afgesloten dat het paard in zijn geheel binnen de box blijft.
15. Bij het verlaten van de box dient een ieder van zijn paard de hoeven uit te krabben.